Häst i Väst

Halebackens Gård

Häst i Väst


  • Hästkurser 
  • Ridlektioner
  • Foderrådgivning
  • Föreläsningar 
  • Uppföljning och analys av arbetsmiljö, förbättra och förenkla arbetet i stallet.

Hästkurser


2 dagars kurs på gården med egen häst. Teori och ridning varvat med gott umgänge i en varm och trygg atmosfär. 

Kost och logi ingår.


Dag 1: 9 -20

Dag2: 8 - 14

Max 4 deltagare. 

Kostnad: 3750kr, ink. moms / person Ridlektioner

på egen häst 30-40 min 500kr, ink. moms + milersättning 40kr/ mil.Foderrådgivning


Lilla paketet: Foderstatsberäkning och individuellt samtal för just din hästs behov, samt uppföljning. 

Kostnad: 690kr, ink. moms, för en häst, för fler hästar på samma grovfoderanalys 150 kr, ink.moms/häst.


Stora paketet: Hjälp med provtagning av grovfoder. Personligt möte. Foderstatsberäkning och uppföljning.

15 hästar och fler, begär offert.


Bollplank

Bollplank vid om och tillbyggnad, val av planslösning eller hjälp med stallmiljöproblem.

Uppföljning och analys av arbetsmiljö. 

Förbättra och förenkla arbetet i stallet utan att göra avkall på de mjuka värdena.

Föreläsningar


Kristina ger föreläsningar i t.ex. foderlära, betesdrift, hästhållning, hästkunskap, hästens beteende. Efter önskemål eller förslag på vinkling.